Sıvı Yakıt Brülörleri


Fuel Oil Brülörleri

DMÜ ve TM tip brülörler fuel oil kullanımı içindir. Bu brülörler yakıtı ısıtarak vizkozitesini düşürmek üzere bir ön ısıtıcı ile donatılmıştır. Elektrikli ısıtma sistemleri takılmış ön ısıtıcıda yağ sıcaklığı alt ve üst limitleri ile çalışma devresi, özel bir termostat tarafından kumada edilir. Ayrıca ağır yağın verimli bir şekilde yakılabilmesi için brülöre bir meme çalkalama tertibatı ilave edilmiş ve ring sistemi ile ağır yağın homojen bir sıcaklık, temizlik ve akıcılıkta memeden püskürtülmesi temin edilmiştir. 

Brülörlerde tek kademeli veya iki kademeli tiplere göre bir veya iki adet yakıt memesi ve tamamında yüksek basınçlı özel bir yağ pompası bulunur. Oransal brülörde ise özel oransal tip meme mevcuttur. Ventillerin yolu açmasıyla basınçlı yakıt ateşlenir ve yanma teşekkül eder. Termostat kumandası ile brülör devreye girip-çıkarak ısı ihtiyacına cevap verir.

ÖNEMLİ: Büyük kapasiteli sanayi brülörlerinde ağır yağ kullanımı halinde müşteri tarafından ayrıca bir ring devresi tesisi şarttır.


BRÜLÖR TİPİYAKIT TÜRÜÇALIŞMA PRENSİBİMin kWMax kWKATALOG
DMÜ 5 TEK KADEME515 İNDİR
DMÜ 25 TEK KADEME1230 İNDİR
TM 45 İKİ KADEME1550 İNDİR
TM 80 İKİ KADEME3080 İNDİR
TM 135 İKİ KADEME50130 İNDİR
TM 200 İKİ KADEME60200 İNDİR
DMÜZ 200 İKİ KADEME125250 İNDİR
TMO 400 ORANSAL150380 İNDİR
TMO 500 ORANSAL180460 İNDİR
TMO 803 a ORANSAL240700 İNDİR
TMO 803 b ORANSAL290820 İNDİR
TMO 803 ORANSAL4001000 İNDİR