Çift Yakıtlı Brülörler

Doğal Gaz, Motorin Brülörleri

Bunlar gaz veya motorini tam otomatik olarak yakan basınçlı tip brülörlerdir. Aynı brülör gövdesi üzerinde motorin ve gaz brülörlerine ait bütün aksam mevcuttur. Elektrik tablosu üzerindeki bir şalter...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Doğal Gaz, Fuel Oil Brülörleri

Bunlar gaz ve fuel oili tam otomatik yakan basınçlı tip brülörlerdir. Aynı brülör gövdesi üzerinde fuel oil ve gaz brülörlerine ait bütün aksam mevcuttur. Elektrik tablosu üzerindeki bir şalter vasıtası ile...

TEKNİK ÖZELLİKLER