• HAN ENERJİ

HAN ENERJİ’nin Ufkunda Uluslar Arası Projeler ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları var.

Han Enerji, Enerji sektöründe 30 yıllık birikime ve pratiğe sahip H. Ahmet İlhan tarafından 2021 yılında özellikle yenilenebilir enerji alanında yenilikçi ve verimli ürünler geliştirmek, uluslararası yatırım ve danışmanlık hizmetleri sunmak için kuruldu.

Şirketin odağında karbon salınımı konusu ile ilgili iş modelleri, çevreci yatırım ve iş modelleri var. Aynı şekilde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı sorununa merhem olabilecek fikir ve araştırmalar aynı şekilde Han Enerji’nin öncelikleri arasında yer alıyor.

Tüm bunları hayata geçirmek için İstanbul’daki merkezinde ve Malatya’daki fabrikasında faaliyetlerine ivme katan Han Enerji, bir yandan da Orta Asya ve Rusya başta olmak üzere bir dizi yatırım ve iş birliği projelerini uygulamaya geçirmek için yoğun temaslar yürütmektedir.