• Yenilenebilir Enerjide Yeni Trend Hidrojen

  • Yenilenebilir Enerjide Yeni Trend Hidrojen

Gökçe Brülör Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan, hidrojen yakma konusunda yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini paylaşıp, yaklaşmakta olan ‘hidrojen devrimi’nin önemini paylaştı:

“Ülkemiz ısıtma endüstrisinin sorumluluk sahibi tüm firmaları gibi, bizim de  ‘yenilenebilir enerji’ alanında bir aksiyon planımızın olması zorunluluktu. Tabi ki biz yakıcı yani brülör üreten bir firmayız.

Hidrojen; yeryüzünde bol miktarda bulunan, karbon esaslı ürünler dışında yanma eylemine konu olabilecek, yenilenebilir yakıt türüdür. Bizler de yenilenebilir enerji konusundaki vizyonumuzun odağına hidrojeni almış bulunuyoruz.

Sektördeki öncülük görevini 1964’ten beri başarı ile sürdüren Gökçe Brülör olarak, genelde yenilenebilir enerji, özelde de Hidrojen yakma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız.

“Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonunu benimsiyoruz”

Hidrojen, dünyanın gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için umut verici bir alternatif enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostu özellikleri sayesinde endüstride kullanım potansiyeline sahip olan hidrojen, enerji depolama ve taşıma alanlarında da önemli bir rol oynuyor. Biz de Gökçe Brülör olarak, geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunarken, aynı zamanda çevre dostu teknolojilere odaklanarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonunu benimsiyoruz.

“Hidrojenin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarına başladık”

Hidrojen üretimi konusunda farklı kaynaklar ve teknolojiler mevcut olsa da, iki yöntem öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi hidrokarbon kaynaklarından (doğalgaz, kömür, petrol v.s. ) hidrojen üretimi, diğeri ise, suyun elementlerine ayrıştırılması (elektroliz) yöntemi ile hidrojen üretilmesidir. Elektroliz yöntemi ile hidrojen üretilmesi yöntemi aynı zamanda “yeşil hidrojen” olarak isimlendirilmektedir. Bugün “yeşil hidrojen”  üretimi, endüstrileşme aşamasını tamamlamış olmamakla beraber, Ar-Ge çalışmaları küresel ölçekte ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa dönemde, (3-7 yıl)  yeşil hidrojen üretim ve tüketiminin yaygınlaşacağına kesin gözü ile bakılıyor.  Bu nedenle Gökçe Brülör olarak biz de, yeşil hidrojenin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarına dünya ile eş zamanlı olarak başladık.

“Hidrojen yakma teknolojileri alanında liderlik rolü üstleniyoruz”

Hidrojen yakma teknolojileri, günümüzde en çok konuşulan ve talep gören alanlardan biri haline geldi. Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sadece enerji sektörü için değil, aynı zamanda ısıtma  sektörü için de büyük bir öneme sahip. Gökçe Brülör olarak, bu alanda liderlik rolü üstlenerek geleceğin enerji ihtiyaçlarını çevre dostu bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz.

İlk adım “Hibrit” yakma teknolojileri

Hidrojen yakma teknolojileri konusundaki çalışmalarımızı, 2 aşamalı olarak planladık. İlk aşama, “hibrit”  (doğalgaz, hidrojen karıştırılarak birlikte) yakma, ikinci aşama ise saf hidrojenin yakılmasıdır.

Hidrojenin yüzde 100 yakılması teknolojik açıdan mümkün olsa da,  hidrojen yakılacak kazan ya da fırının termik mukavemete haiz malzemelerden yapılması önemli bir maliyet unsurudur. Bu nedenle, ilk aşamanın “hibrit” yakma olarak planlanması reel şartlar açısından gerekliliktir.

Gökçe Brülör olarak, bu çevreci çalışmamıza destek olan değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda, hep birlikte daha yeşil bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.